Virksomhetsarkitektur - kartet til fremtidens helse

Enterprise Architecture for Healthcare. Norwegian video from Helse Midt Norge.

https://www.youtube.com/watch?v=FyfHw91E-aA

Enterprise Architecture