Certificering i enterprisearkitektur

Bliv Carnegie Mellon University certificeret enterprisearkitekt

Kompetenceløft indenfor enterprise arkitektur

Firmaer certificeret

Bliv certificeret enterprise arkitekt!

Enterprisearkitektur (EA) er en tværfaglig, professionel disciplin, og en enterprisearkitekt er en strategisk praktiker, der arbejder på tværs af strategi, forretning og it.

Der er bud efter enterprisearkitekter, nu mere end nogensinde.

Carnegie Mellon University, et af superligauniversiteterne på it-området, har udviklet et internationalt anerkendt EA-trænings- og certificeringsforløb. Som de eneste i Europa er EA Fellows akkrediterede til at køre dette program.

EA Fellows udbyder CMU-programmet i Danmark flere gange om året. 

Der er tale om et tredelt forløb. Første niveau henvender sig til arkitekter og ledere, der vil introduceres til EA. De to efterfølgende niveauer går mere i dybden og henvender sig til praktiserende forretnings- og it-arkitekter.

Gennemføres alle tre niveauer og to eksamener tilfredsstillende tildeles titlen Certified Enterprise Architect fra Carnegie Mellon Universitetet.


Kontakt
John Gøtze, PhD
john snabel-a eafellows prik com
(+45) 5124 5878

Strategi og kommunikation
"Jeg har på kurset fået nye redskaber til at koble strategien med projekterne – og jeg har fået et stærkt netværk af arkitektkolleger i andre virksomheder. Jeg vil fremhæve kur-sets master class i at skabe sammenhæng mellem principperne, det er en model, vi har taget til os. Vi er allerede blevet meget bedre til på en formaliseret måde at kommunike-re vores beslutninger, og de begrundelser, der ligger bag. Desuden valgte jeg en certifi-cering fra Carnegie Mellon Universitetet for at få papir på min kompetence, og for at udbygge den i bredden”
Enterprise Architect, Dong Energy

Sammenhæng i projektporteføljen
"Kurset har givet mig en mere struktureret tilgang til arkitekturarbejdet – det anvender jeg hver dag i min rådgivende rolle i projekterne. Mit job er at skabe sammenhæng mel-lem strategien, forretningen og IT understøttelsen – det har jeg fået gode redskaber til, så vi kan indtænke tværgående proces og teknologiunderstøttelse i løsningerne, samti-dig med at vi høster gevinsten af de lavt hængende frugter og skaber råderum for udvik-lingen. En særlig fordel ved kurset er det systematiske arbejde med principper, som skaber sammenhæng fra top til bund.”
Enterprise Arkitekt, Rigspolitiet

EA som fælles mindset
"Valget af CMU certificeringen var oprindeligt baseret på mit personlige kendskab til John Gøtze som underviser. Kurset har givet mig overblik over EA og sat mig i stand til at forklare det til cheferne i vores organisation. Resultatet er, at yderligere 5 nøglepersoner nu er sendt på certificeringskurset. Den næste opgave bliver at forankre et EA mindset på ledelsesniveau, så de fælles begreber og metoder kan blive grundlaget for videreudvikling af digital forvaltning i Miljøministeriet.”
Chefkonsulent Geodatastyrelsen

Sirius ITs fem arkitekter, Scott Bernard og John G√łtze Leverandørens trumfkort
"Sirius var de første i Europa, da vi i 2007 fik certificeret vores enterprise arkitekter. Siden har vi løbende sendt alle vore nye enterprise arkitekter på CMU kursus. Selvom vi taler om modne folk med over 10 års erfaring med forretning og teknologi, er det afgø-rende at alle vore arkitekter har en fælles referenceramme og en fælles værktøjskasse. EA-kompetencen gør vore arkitekter til brobyggere mellem kundens nøglepersoner og vores leveranceorganisation. Det giver os en klar konkurrencefordel i arbejdet med udvikling af it-løsninger hos Visma Sirius.”
CTO, Visma Sirius A/S

IT med forretnings-perspektiv
”Jeg valgte CMU certificeringen fordi den har et stærkt forretningsmæssigt perspektiv og fordi den tager udgangspunkt i virksomhedens strategi. Kurset har givet mig konkrete værktøjer til at skabe sammenhæng mellem forretning og IT, og gør arkitekturarbejdet mere håndgribeligt. Der er stigende fokus på EA i Topdanmark, som et vigtigt værktøj til at skabe forretningsresultater med IT.”
IT arkitekt, Topdanmark A/S

Seriøs og systematisk planlægning
”Jeg fik dette certificeringskursus anbefalet af en tidligere deltager, og det er også efter min opfattelse det mest seriøse på markedet. Jeg har fået ny viden om arkitektur og stra-tegi, og bruger den til at definere, hvordan vi arbejder systematisk med disse opgaver i min organisation. Jeg er især glad for værktøjerne til at arbejde med principper – det giver anerkendelse hos ledelsen at udvikle sammenhængende løsninger til de strategiske udfordringer. Jeg vil anbefale CMU kurset til alle, der vil arbejde seriøst med EA.”
Chefkonsulent, Region Sjælland

Viden og erfaring
”For mig er det vigtigt at uddannelsen kommer fra et anerkendt universitet, og at lærerne er meget kompetente. Selvom pensum er amerikansk, sættes kursets eksempler og øvelser i kursistens kontekst, så erfaringen kan bruges i min organisation. Kurset giver hands-on erfaringer til deltagerne, fx i den fremragende masterclass øvelse, hvor der arbejdes med principper. Jeg kom hjem med en udvidet værktøjskasse, så jeg kan gå meget mere struktureret til opgaverne. Og i EAlumni har jeg fået et professionelt netværk, hvor der er et væsentligt inspirationspotentiale.”
Enterprise Arkitekt, Københavns Kommune

EA Fellows 2007-11